ข้อมูลบริการประชาชน

ที่ ชื่อสถานที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 แอนตีสันเทรเวล ยะลา
2 ซีลำลอง กรุ๊ป สงขลา จะนะ บ้านนา
3 อินตันเอกซ์เพรส ยะลา เมืองยะลา สะเตงนอก
4 วาซิมทัวร์ ยะลา เมืองยะลา ลิดล
5 ธนกฤต อินเตอร์เซอร์วิส สงขลา หาดใหญ่ คลองแห
6 จะนะ แทรเวล แอนด์ทัวร์ สงขลา จะนะ บ้านนา
7 ปาตานีฮัจแอนด์ทัวร์ ยะลา เมืองยะลา ยะลา
8 บารอกะฮ์ ยะลา เมืองยะลา สะเตงนอก
9 อามีนทราเวลแอนด์ทัวร์ ยะลา เมืองยะลา สะเตง
10 วาย เอ็น พี เอส รอยัลทราเวลเซอร์วิส ยะลา เมืองยะลา สะเตงนอก