ข้อมูลบริการประชาชน

ที่ ชื่อสถานที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 โรงพยาบาลรามัน ยะลา รามัน กายูบอเกาะ
2 กุหลาบเบเกอรี่ ยะลา เมืองยะลา สะเตง
3 กุหลาบเบเกอรี1 ยะลา เมืองยะลา สะเตง
4 โรงพยาบาลรามัน ยะลา รามัน กายูบอเกาะ
5 โรตีกรอบวัชรา ยะลา เมืองยะลา สะเตงนอก
6 ดรีม บิ๊ก ยะลา บันนังสตา บันนังสตา
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตกใน ยะลา เบตง เบตง
8 บริษัท สงวนอุตสาหกรรมอาหารฯ จำกัด ยะลา เมืองยะลา สะเตง
9 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ.ดี.วอเตอร์ ยะลา เมืองยะลา สะเตง
10 เลดี้ ยะลา บันนังสตา ถ้ำทะลุ