ข้อมูลบริการประชาชน

ที่ ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า ชื่อสถานที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 สาหร่ายทะเล อาหาร สำนักฮาลาลปัตตานี ปัตตานี เมืองปัตตานี บานา
2 สาหร่ายทะเล อาหาร สำนักฮาลาลปัตตานี ปัตตานี เมืองปัตตานี บานา
3 ก่วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว ห้องครัวฮาลาล โรงพยาบาลรามัน ยะลา รามัน กายูบอเกาะ
4 ขนมปังปอนด์ อาหาร กุหลาบเบเกอรี่ ยะลา เมืองยะลา สะเตง
5 แซนวิสไก่หยอง อาหาร กุหลาบเบเกอรี่ ยะลา เมืองยะลา สะเตง
6 ไก่อบยอดผัก ห้องครัวฮาลาล โรงพยาบาลรามัน ยะลา รามัน กายูบอเกาะ
7 อาจาดไก่ ห้องครัวฮาลาล โรงพยาบาลรามัน ยะลา รามัน กายูบอเกาะ
8 กอและปลา ห้องครัวฮาลาล โรงพยาบาลรามัน ยะลา รามัน กายูบอเกาะ
9 แกงเหลืองกุ้ง ห้องครัวฮาลาล โรงพยาบาลรามัน ยะลา รามัน กายูบอเกาะ
10 ผัดวุ้นเส้น ห้องครัวฮาลาล โรงพยาบาลรามัน ยะลา รามัน กายูบอเกาะ