ข้อมูลบริการประชาชน

ที่ ที่ฮล. ประเภทคำขอ วันที่ขอ ข้อมูลผู้ขอ สถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานะ
1 718/2545 ต่ออายุ 2015-11-02 สุรินทร์ แก้วหล้า กุหลาบเบเกอรี่ 2015-11-03 2016-11-02 หมดอายุ
2 0032.3/1773 ขอใหม่ 2015-11-25 ซาลีตา หะยีวาเอาะ โรงพยาบาลรามัน 2016-01-02 2017-01-01 หมดอายุ
3 718/2545 ต่ออายุ 2015-11-02 สุรินทร์ แก้วหล้า กุหลาบเบเกอรี่ 2014-10-17 2015-10-16 หมดอายุ
4 D 097/2557 ขอใหม่ 2015-08-16 อับดุลเลาะ อีซอ ดรีม บิ๊ก 2015-09-01 2016-08-31 หมดอายุ
5 C 373/2555 ต่ออายุ 2015-01-18 พิทักษ์ แพงป้อง โรตีกรอบวัชรา 2015-06-29 2016-06-28 หมดอายุ
6 ขอใหม่ 2014-03-13 สีตีการีเยาะ ดอยาซอ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตกใน 2015-11-01 2016-10-31 หมดอายุ
7 B 771/2554 ต่ออายุ 2015-04-02 ปรียารัตน์ สุวรรณเกตุ บริษัท สงวนอุตสาหกรรมอาหารฯ จำกัด 2015-04-07 2016-04-06 หมดอายุ
8 ขอใหม่ 2014-08-18 ชุติา จันทร์วีรยุธ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ.ดี.วอเตอร์ 2015-06-02 2016-06-01 หมดอายุ
9 ขอใหม่ 2015-03-25 อนันต์ กาญจนะ เลดี้ 2015-06-02 2016-06-01 หมดอายุ
10 ขอใหม่ 2015-05-06 ซารีนา เวาะโซะ กลุ่มอัสรีนา เบเกอร์รี่ 2015-06-02 2016-06-01 หมดอายุ