ข้อมูลบริการประชาชน

ที่ ชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 กำแพง นราธิวาส เมือง กะลุวอ
2 พุทธภูมิ ยะลา เมือง สะเตง
3 เมือง ยะลา เมือง สะเตง
4 นิโรธสังฆาราม ยะลา เมือง สะเตง
5 เวฬุวัน ยะลา เมือง สะเตง
6 หลักห้า ยะลา เมือง สะเตงนอก
7 คูหาภิมุข ยะลา เมือง หน้าถ้ำ
8 เฉลิมนิคม ยะลา เมือง ลำใหม่
9 สิริปุณณาราม ยะลา เมือง ละพะยา
10 ดิตถมงคล ยะลา เมือง ท่าสาป