ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 2” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะประเภทต่างๆ

ข่าว ศอ.บต. Jul 23, 2019 08.49
จำนวนผู้เข้าชม : 113

นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ตลอดระยะเวลาการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ขอชื่นชมผู้จัดงานทุกฝ่ายและนักกีฬาทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ “SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 2” ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดยะลาและเทศบาลนครยะลามีนโยบายในการส่งเสริมด้านกีฬาและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสถานที่สำหรับบริการประชาชนอย่างหลากหลายทั่วทุกมุมเมืองเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ขอขอบคุณจังหวัดยะลา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดยะลา ชมรมเทเบิลเทนนิสเทศบาลนครยะลาและนักกีฬาทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดยะลาแห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 2” เป็นการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับคะแนนสะสม 4 ดาว ที่เทศบาลนครยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมามากกว่า 3 ปี ชิงเงินรางวัลทั้งสิ้น 360,000 บาท ซึ่งปีนี้ มีนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาและทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนกว่า 500 คน     แบ่งการแข่งขันออกเป็น 19 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป ประเภทชายเดี่ยวอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 21 ปี ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 21 ปี ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุ 10 ปี ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

สำหรับการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส “SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 2”    ในครั้งนี้ เทศบาลนครยะลา ร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับเทศบาลนครยะลา กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ให้ประชาชนจากนอกพื้นที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมือง   พหุวัฒนธรรมและสังคมสมานฉันท์ สามารถยกระดับมาตรฐานการจัดแข่งขันกีฬาและเผยแพร่การแข่งประเภทเทเบิลเทนนิสให้เป็นรู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และกระตุ้นให้หันมาสนใจฝึกฝนกีฬาชนิดนี้จนสามารถพัฒนาฝีมือก้าวสู่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับที่สูงขึ้นต่อไป

โดย สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 ) ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี คณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน โครงการตามแผนบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ โดยมี นายซายูตี นิมะเตะ เจ้าหน้าที่เกษตร นายมะนูรดิน เจ๊ะโส๊ะ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในครั้งนี้ เพื่อร่วมพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม
วันที่ : 2019-07-24 09:03:42
จำนวนผู้เข้าชม : 208
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 รอบชิงชนะเลิศ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 รศ.สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมอบถ้วยชนะเลิศและรองชนะเลิศประจำจังหวัดทั้ง 10 ทีม ของรอบคัดเลือก พร้อมร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีมโรงเรียนบ้านทุ่ง จ.สตูล และ ทีมโรงเรียนอนุบาล ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีกองเชียร์ แขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนร่วมให้กำลังใจย่างคึกคัก
วันที่ : 2019-07-24 08:53:45
จำนวนผู้เข้าชม : 221
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฏาคม 2562) นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของนายอับดุลเลาะ มะเซ็ง ฮุจญาจที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ที่ โรงพยาบาลอัลมาลิกไฟซอล ขณะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา
วันที่ : 2019-07-24 08:47:15
จำนวนผู้เข้าชม : 131
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์