ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีโปรยดิน สมาชิกตรีอับดุลเลาะ แวดอเลาะ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เร่งเยียวยา สร้างขวัญกำลังใจทางครอบครัว สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นเกียติแก่วงศ์ตระกลูสืบไป

ข่าว ศอ.บต. Jul 23, 2019 09.02
จำนวนผู้เข้าชม : 141

เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ลงมติให้เป็นคดีความมั่นคงที่จะต้องเยียวยาครอบครัว นายอับดุลเลาะ แวดอเลาะ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดยะลา ดำเนินการ ภายใต้ระเบียนคณะรัฐมนตรี กรณีเสียชีวิต เป็นจำนวน 500,000บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ทางครอบครัวผู้เสียชีวิต

 

 นับแต่เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สมาชิกตรี  อับดุลเลาะ แวดอเลาะ ได้รับการบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองที่ 2 ตำแหน่ง ลูกแถว ปฎิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลลำพะยา โดยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.40 น.ได้มีคนร้ายจำนวน 6 คน ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนยิงใส่ป้อมจุดตรวจบ้านต้นชด หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ขณะที่สมาชิกตรี อับดุลเลาะ แวดอเลาะ พร้อมชุดปฎิบัติการที่ปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ เป็นเหตุให้ สมาชิกตรี อับดุลเลาะ แวดอเลาะ เสียชีวิต ขณะมีชีวิตได้ประพฤติตน เป็นที่รักใคร่ต่อบรรดาเพื่อนร่วมงาน ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ มีวินัย มาโดยตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จวบจนวาระสุดท้าย

 ​ ​  ​ ​ บัดนี้ สมาชิกตรี อับดุลเลาะ แวดอเลาะ ได้ปฎิบัติหน้าที่และเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นเกียติแก่ พ่อแม่-พี่น้อง และวงศ์ตระกลูสืบไป

โดย สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 ) ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี คณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน โครงการตามแผนบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ โดยมี นายซายูตี นิมะเตะ เจ้าหน้าที่เกษตร นายมะนูรดิน เจ๊ะโส๊ะ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในครั้งนี้ เพื่อร่วมพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม
วันที่ : 2019-07-24 09:03:42
จำนวนผู้เข้าชม : 208
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 รอบชิงชนะเลิศ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 รศ.สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมอบถ้วยชนะเลิศและรองชนะเลิศประจำจังหวัดทั้ง 10 ทีม ของรอบคัดเลือก พร้อมร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีมโรงเรียนบ้านทุ่ง จ.สตูล และ ทีมโรงเรียนอนุบาล ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีกองเชียร์ แขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนร่วมให้กำลังใจย่างคึกคัก
วันที่ : 2019-07-24 08:53:45
จำนวนผู้เข้าชม : 220
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฏาคม 2562) นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของนายอับดุลเลาะ มะเซ็ง ฮุจญาจที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ที่ โรงพยาบาลอัลมาลิกไฟซอล ขณะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา
วันที่ : 2019-07-24 08:47:15
จำนวนผู้เข้าชม : 130
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์