ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวฮุจญาจที่เสียชีวิต ขณะไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ข่าว ศอ.บต. Jul 24, 2019 08.47
จำนวนผู้เข้าชม : 130

นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. กล่าวว่า ในปี 2562 ได้มีฮุจญาจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นจำนวนมาก และในปีนี้ก็ได้มีผู้ชีวิตแล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางโดน กองบก อายุ 65 ปี เป็นฮุจญาจในพื้นที่จังหวัดสตูล เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ที่ โรงพยาบาลอัลอันซอรฺ เมืองมาดีนะห์ และนายอับดุลเลาะ มะเซ็ง อายุ 68 ปี เป็นฮุจญาจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ที่ โรงพยาบาลอัลมาลิกไฟซอล เมืองมักกะห์ ซึ่งถือว่าการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์นั้นจะต้องมีผู้เสียชีวิตเป็นประจำทุกปี ศอ.บต. ในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวก และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้จึงได้ลงพื้นที่มาพบปะและให้กำลังใจ พร้อมขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ได้เสียสมาชิกในครอบครัว ขณะไปประกอบศาสนกิจ ที่ ประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วย

 ​ ​  ​ ​ นอกจากนี้ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษศอ.บต.ยังได้มอบกระเช้าและเงินจำนวนหนึ่ง แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในนามเลขาธิการศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

โดย สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 ) ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี คณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน โครงการตามแผนบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ โดยมี นายซายูตี นิมะเตะ เจ้าหน้าที่เกษตร นายมะนูรดิน เจ๊ะโส๊ะ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในครั้งนี้ เพื่อร่วมพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม
วันที่ : 2019-07-24 09:03:42
จำนวนผู้เข้าชม : 208
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 รอบชิงชนะเลิศ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 รศ.สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมอบถ้วยชนะเลิศและรองชนะเลิศประจำจังหวัดทั้ง 10 ทีม ของรอบคัดเลือก พร้อมร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีมโรงเรียนบ้านทุ่ง จ.สตูล และ ทีมโรงเรียนอนุบาล ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีกองเชียร์ แขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนร่วมให้กำลังใจย่างคึกคัก
วันที่ : 2019-07-24 08:53:45
จำนวนผู้เข้าชม : 220
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และส่วนราชการระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน เครือข่ายภาคประชาสังคม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วม
วันที่ : 2019-07-24 08:40:21
จำนวนผู้เข้าชม : 100
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์