ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.บต. เร่งพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานีให้เป็นศูนย์เรียนรู้เต็มรูปแบบเพื่อประโยชน์กับประชาชน

ข่าว ศอ.บต. Jul 24, 2019 09.03
จำนวนผู้เข้าชม : 208

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์ฯ ที่ดำเนินกิจกรรมโครงการพาคนกลับบ้าน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการด้าน การสร้างความเข้าใจแก้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เข้าใจแนวนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ฝึกเกษตรฮาลาล เพื่อยกระดับรายได้ให้กับสมาชิก ให้อาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืน และไม่หวนกลับเข้าสู่ขบวนการผู้มีความเห็นต่าง รวมทั้ง เป็นที่พักชั่วคราวแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย 

ซึ่ง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 40 ไร่ ล่าสุดในพื้นที่การเกษตรมีเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของ ศอ.บต. มีการพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นที่ฝึกทักษะศูนย์การเรียนรู้เต็มรูปแบบให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการดังกล่าว

 ​ ​  ​ ​ จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในโครงการฯ ได้มีการพัฒนาแปลงปลูกพืชการเกษตรแบบผสมผสานประกอบด้วย ปลูกเมล่อน ปลูกกล้วย  ฝรั่ง ส้มโอ ทุเรียน ละมุด สละ ผักต่างๆ และในส่วนของปศุสัตว์เลี้ยงไก่ และวัว ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนของผลผลิตจะนำไปจำหน่ายในตลาดและนำรายได้มาต่อยอดขยายต่อไป 

โดย สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 รอบชิงชนะเลิศ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 รศ.สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมอบถ้วยชนะเลิศและรองชนะเลิศประจำจังหวัดทั้ง 10 ทีม ของรอบคัดเลือก พร้อมร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีมโรงเรียนบ้านทุ่ง จ.สตูล และ ทีมโรงเรียนอนุบาล ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีกองเชียร์ แขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนร่วมให้กำลังใจย่างคึกคัก
วันที่ : 2019-07-24 08:53:45
จำนวนผู้เข้าชม : 221
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฏาคม 2562) นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของนายอับดุลเลาะ มะเซ็ง ฮุจญาจที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ที่ โรงพยาบาลอัลมาลิกไฟซอล ขณะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา
วันที่ : 2019-07-24 08:47:15
จำนวนผู้เข้าชม : 131
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และส่วนราชการระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน เครือข่ายภาคประชาสังคม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วม
วันที่ : 2019-07-24 08:40:21
จำนวนผู้เข้าชม : 100
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์