ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 18.30 น. ที่โรงแรม ซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษา” (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดย กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมกับกลุ่มครูแกนนำภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมครูภาษาจีน อำเภอเบตง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -12 เมษายน 2562 โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นางสาวประภาพร จันทรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นเยาวชนในพื้นที่ 5 จชต. (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา) กว่า 180 คนเข้าร่วม
วันที่ : 2019-04-10 10:36:40
จำนวนผู้เข้าชม : 76
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ มัสยิดดารูลอูลูม บ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน ตามโครงการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้) ประจำปี 2562 โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสา นักประชาสัมพันธ์ ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วม
วันที่ : 2019-04-10 10:27:56
จำนวนผู้เข้าชม : 69
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (9 เมษายน 2562) ที่ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดสงขลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมการพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ประจําปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเตะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 600 เข้าร่วม
วันที่ : 2019-04-10 10:18:51
จำนวนผู้เข้าชม : 58
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (8 เมษายน 2562) ที่ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู เสริมสร้างทักษะการสร้างนวัตกรรม และสื่อเพื่อการอ่านออกเขียนได้ สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 60 คน โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกอง ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต ผศ. ยุพดี ยศวริศสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
วันที่ : 2019-04-09 09:07:52
จำนวนผู้เข้าชม : 41
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (7 เมษายน 2562 เวลา 20.00 น.) ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานเทศกาล ไก่เบตง 2562 “Betong Chicken Festival 2019” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมสินค้า อาหารของชาวเบตงและพันธุ์ไก่เบตงที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทั้งในพื้นที่และจากประเทศมาเลเซีย ร่วมงานอย่างคึกคัก
วันที่ : 2019-04-08 11:22:59
จำนวนผู้เข้าชม : 42
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เมื่อคืนวานนี้ (5 เมษายน 2562) เวลา 20.00 น. ที่ ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ศอ.บต.ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมงานเทศกาลงานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ และกิจกรรมสถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต.สัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสมนึก ฉีดเสน นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท่องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
วันที่ : 2019-04-07 12:32:32
จำนวนผู้เข้าชม : 50
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (6 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.) ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธาน ปิดกิจกรรมพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนซีพีออลล์) ประจำปี 2562 โดยมี เจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
วันที่ : 2019-04-07 12:29:29
จำนวนผู้เข้าชม : 44
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (6 เม.ย. 2562) ที่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีวันระลึก เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ : 2019-04-07 12:00:40
จำนวนผู้เข้าชม : 37
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (25 กันยายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมประกวดวงเมโลเดีย “ชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย และปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักและภูมิใจในความเป็นชาติไทย และส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรี พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เล่นดนตรีชุมชนเพิ่มมากขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านดนตรีให้กับเยาวชนอีกด้วย
วันที่ : 2018-09-25 16:11:35
จำนวนผู้เข้าชม : 673
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์