ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 ) ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี คณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน โครงการตามแผนบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ โดยมี นายซายูตี นิมะเตะ เจ้าหน้าที่เกษตร นายมะนูรดิน เจ๊ะโส๊ะ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในครั้งนี้ เพื่อร่วมพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม
วันที่ : 2019-07-24 09:03:42
จำนวนผู้เข้าชม : 208
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 รอบชิงชนะเลิศ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 รศ.สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมอบถ้วยชนะเลิศและรองชนะเลิศประจำจังหวัดทั้ง 10 ทีม ของรอบคัดเลือก พร้อมร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีมโรงเรียนบ้านทุ่ง จ.สตูล และ ทีมโรงเรียนอนุบาล ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีกองเชียร์ แขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนร่วมให้กำลังใจย่างคึกคัก
วันที่ : 2019-07-24 08:53:45
จำนวนผู้เข้าชม : 221
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฏาคม 2562) นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของนายอับดุลเลาะ มะเซ็ง ฮุจญาจที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ที่ โรงพยาบาลอัลมาลิกไฟซอล ขณะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา
วันที่ : 2019-07-24 08:47:15
จำนวนผู้เข้าชม : 131
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และส่วนราชการระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน เครือข่ายภาคประชาสังคม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วม
วันที่ : 2019-07-24 08:40:21
จำนวนผู้เข้าชม : 100
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 62 ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์แก่กลุ่มนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยมี นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่สถานกงสุล เมืองปีนัง ตัวแทนนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย และเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 60 คน เข้าร่วม.
วันที่ : 2019-07-23 09:17:15
จำนวนผู้เข้าชม : 121
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย – มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเกษม ทวีปัญญสกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สมช. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกำหนดประเด็นที่จะนำเข้าหารือกับฝ่ายมาเลเซียในการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารจัดการชายแดน ครั้งที่ 30 (ฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ) โดยมี นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (ปชส.) พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ศอ.บต. ผู้แทนจาก กอ.รมน. ภาค4 สน. สภาพัฒน์ กรมการปกครอง สมช. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
วันที่ : 2019-07-23 09:08:51
จำนวนผู้เข้าชม : 95
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีโปรยดิน สมาชิกตรีอับดุลเลาะ แวดอเลาะ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองยะลาที่ 2 ณ กูโบร์กือแด ม.7 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ในนามเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสุทธิดา ศาสน์ประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี
วันที่ : 2019-07-23 09:02:06
จำนวนผู้เข้าชม : 143
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ ​(22กรกฎาคม​ 2562) นายสำอาง​ ศิริรัตน์​ ผู้ช่วยเลขาธิการ​ ศอ.บต. พร้อม​ด้วย​ นางสาวอุบล​ ศรีสุวรรณ​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยาฯ​ ศอ.บต.​ และเจ้าหน้าที่​ ลงพื้นที่เยี่ยม​นางสาวนริศรา พรหมเทพ​ (อายุ​ 56ปี)ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ซึ่งเป็นภรรยา​ ปัจจุบันอาศัยที่​ ตำบล​ป่าตัน​ อำเภอเมืองเชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่​ ทำอาชีพ​ ครู​ โรงเรียนเอกชน มีบัตรชาย​ 1 คน​ชื่อนายสายสัมพันธ์​ ศรีธิ (อายุ26ปี)​อาชีพรับจ้างทั่วไป ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ครบถ้วน​ โดย​ พันเอก​ สาโรฒน์​ ศรีธิ​ (เสียชีวิต) จากเหตุการณ์ระเบิด​ ณ​ หน้าโรงเรียนบ้านเตาปูน​ อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา​ เมื่อปี ​พ.ศ.2554
วันที่ : 2019-07-23 08:53:58
จำนวนผู้เข้าชม : 88
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.) ที่ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ “SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 2” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทต่างๆ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดนักกีฬาเข้าร่วม
วันที่ : 2019-07-23 08:49:12
จำนวนผู้เข้าชม : 113
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์